Förfina din sökning

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Du kommer att arbeta 60% på Ortopediska hemrehabiliteringen och 40% på den ortogeriatriska vårdavdelningen, avd.4. I Ortopediska hemrehabiliteringsteamet (OGH...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Du kommer att arbeta 50 % som operationsplanerare och 50 % som sjuksköterska inom neurokirurgisk verksamhet. Som operationsplanerare ansvarar du för...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

I rollen som utredare kommer du att på en övergripande nivå involveras i frågor som spänner över hela hälso- och sjukvårdsförvaltningens uppdrag....

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Projekt: omställning till God och nära vård Som projektledare för omställningen till god och nära vård har du det samlade ansvaret för att leda, utveckla och...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

FoU Välfärds forskningsledare har som uppgift att stötta socialtjänstens verksamheter i länet för en evidensbaserad praktik. Detta sker bland annat genom...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Du kommer i huvudsak vara ansvarig för patientköket. Detta innebär att iordningsställa frukost, lunch och fika, göra livsmedelsbeställningar, sköta disk och...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Du ansvarar för mödravård, samt behandling av enklare gynekologiska sjukdomar samt preventivmedelsrådgivning på barnmorskemottagningen. Du kommer även att...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Som undersköterska hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med en...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

I rollen som chefsassistent kommer du att vara ett chefsstöd med ett brett spann av administrativa, stödjande och koordinerande arbetsuppgifter, till exempel: ...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Vi söker en fysioterapeut/sjukgymnast som kommer att arbeta med patienter på vårdavdelning/dagavdelning. Viss mottagnings och gruppverksamhet kan förekomma....

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att:. Som verksamhetschef för Psykiatrin i Södra Lappland har du det samlade ansvaret för...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Att arbeta som sjuksköterska/distriktssköterska hos oss innebär sedvanliga arbetsuppgifter på en hälsocentral som telefonrådgivning samt både planerade och...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Som sjuksköterska ingår du i enhetens team. Mottagningsarbetet består av assistering av blockader, konsultbesök och uppföljningar av inneliggande patienter....

Västerbottens läns landsting - Lycksele 

Arbetet hos oss är en serviceroll och innebär förekommande administrativa uppgifter så som scanning av vårddokument, dokumentering, registervård,...

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Ditt uppdrag omfattar bland annat: - att bidra till framtagande och vidareutveckling av strategier, processer och metoder inom kvalitetssäkring (test),...

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Som specialistläkare/överläkare inom Beteendemedicin omfattar dina arbetsuppgifter att genomföra utredningar och bedömningar av patienter med hälsobesvär...

Västerbottens läns landsting - Umeå 

I arbetet som sjuksköterska ingår omvårdnadsansvar och omvårdnadsarbete tillsammans med undersköterska. Ni utför medicinska åtgärder utifrån patientens...

Västerbottens läns landsting - Vilhelmina 

Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som undersköterska ska du se till patienternas specifika omvårdnadsbehov. Arbetet...

Västerbottens läns landsting - Lycksele 

Arbetet hos oss innebär journalskrivning, telefonservice, registrering av provsvar, boka och kalla patienter, skanning samt remiss- och posthantering m.m....

Västerbottens läns landsting - Dorotea 

Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika omvårdnads...