Förfina din sökning

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Som undersköterska hos oss kommer du ha ett varierande arbete där du främst arbetar med bildservice, receptions- och bokningsarbete, även arbete på…

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Sedvanliga arbetsuppgifter som sjukgymnast/fysioterapeut inom primärvård. Arbetsuppgifterna är omväxlande, med ett brett spektrum av diagnoser och patienter i…

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt…

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Tjänsten som organisationsutvecklare är en ny befattning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänstepersonsledning.

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Vi söker dig som uppfyller Region Västerbottens chefskriterier genom att: Vi erbjuder ett stimulerande chefsarbete i en utvecklingsinriktad organisation där du…

Västerbottens läns landsting - Västerbottens Län 

Du arbetar främst med digital bildhantering (terminalarbete) men på kvällar och helger arbetar du mer patientnära. Vi uppmuntrar nytänkande och framåtanda.

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Sedvanliga distriktssköterskeuppgifter, tjänstgöring på primärvårdsjouren enstaka turer kväll, helg. Distriktssköterska, meriterande är om du har intresse för…

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Som specialistläkare/överläkare inom Beteendemedicin omfattar dina arbetsuppgifter att genomföra utredningar och bedömningar av patienter med hälsobesvär…

Västerbottens läns landsting - Skellefteå +1 ort

Som biomedicinsk analytiker vid klinisk kemi och blodcentralen i Skellefteå arbetar du med provtagning, provsortering, blodgruppsserologi, drift/underhåll och…

Västerbottens läns landsting - Lycksele 

Som kurator kommer du att arbeta med omhändertagande och stöd i livsomställning på grund av sjukdom. Stödjande och bearbetande samtal med patienter i olika…

Västerbottens läns landsting - Lycksele 

Arbete som undersköterska vid akutmottagning. I arbetet ingår bland annat omhändertagande vid akuta sjukdomstillstånd, olyckor/trauma.

Västerbottens läns landsting - Åsele 

Du arbetar på ett professionellt sätt där du ständigt har patienten i fokus. Som sjuksköterska ska du se till patienternas medicinska och specifika…

Västerbottens läns landsting - Åsele 

Hos oss utför du sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska och assisterar övrig personal i vårdarbetet. Arbetet bjuder på stor omväxling avseende innehåll…

Västerbottens läns landsting - Åsele 

Arbetet som distriktssköterska vid läkarmottagning/distriktssköterskemottagning innebär att Du får ett varierande arbetsinnehåll.

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Arbete i Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst kan också bli aktuellt. Du träffar förskrivare såväl inom Hjälpmedel Västerbottens lokaler som hemma hos brukare…

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Som sjuksköterska arbetar du inom ett brett kirurgiskt område med högspecialiserad kirurgi och akutsjukvård. Du ansvarar för patienternas omvårdnad, bidrar till…

Västerbottens läns landsting - Umeå 

I tjänsten som registrator kommer du att ingå i en arbetsgrupp bestående av registratorer och arkivarier. I arbetsuppgifterna ingår bland annat;

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Vi erbjuder dig ett utvecklande och stimulerande arbete med eget ansvar. Som sektionsledare arbetar du med att ordna korttidsbemanning, samt arbete i Visma…

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Du kommer att arbeta vid 50% vid klinisk mikrobiolog och 50% vid vårdhygien och kommer att vara en i ett team av tre medicinska sekreterare, där de två andra…

Västerbottens läns landsting - Umeå 

Du arbetar som medicinsk sekreterare med företrädesvis journalskrivning, remiss- och posthantering, registrering av provsvar, inkommande dokument och…