Tyréns-Sverige

Avdelningschef Byggprojektering Umeå Mikael Magnusson, Tel:. Vi drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor....

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Alnarp

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Uppsala universitet-Uppsala

Dessutom ska han eller hon etablera nära kontakter med NMR centrum för att säkerställa att användare vid Uppsala Universitet använder den kraftfullare...

Uppsala universitet-Uppsala

Datorcentrumen C3SE (Chalmers), HPC2N (Umeå universitet), Lunarc (Lunds universitet), NSC (Linköpings universitet), PDC (KTH), och UPPMAX (Uppsala universitet)....

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Sveriges lantbruksuniversitet-Uppsala

Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men...

Landstinget Västernorrland-Västernorrlands Län

Umeå universitet bedriver läkarutbildning från termin 6 till 11 i Landstinget Västernorrland och har även utlokaliserade läkarstudenter....

Västerbottens läns landsting-Umeå

Vi har ett nära samarbete med Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, vid Umeå universitet med undervisning av studenter och forskning/utveckling....

Umeå universitet-Umeå

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet....

Umeå universitet-Umeå

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet....

Umeå universitet-Umeå

Umeå universitet i samarbete med Umeå kommun och Svenska innebandyförbundet har sedan hösten 2012 upprättat ett samarbetsavtal gällande ett Innebandyns...

Umeå universitet-Umeå

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Arbetet medför kontakter med studenter, personal vid Umeå universitet och andra lärosäten....

Umeå universitet-Umeå

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet....


Dina senaste sökningar