Förfina din sökning

Socialstyrelsen - Stockholm 

Avdelningen för analys kartlägger, följer upp, utvärderar, analyserar och prognosticerar utvecklingen inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst.

Socialstyrelsen - Stockholm 

För att du ska kunna bidra i utvecklingsarbetet är det en förutsättning att du har ett intresse både av statistik och av frågor som rör hälso- och sjukvård och…

Luleå kommun - Luleå kommun 

Verksamhetsområdet Hälso-och sjukvård är en inspirerande och innovativ arbetsplats där samarbete, patientsäkerhet och personcentrering är grunden.

Lycksele Kommun - Lycksele 

Enhetschef för hälso- och sjukvård. Enheten hälso- och sjukvård hör hemma i verksamhetsområdet Stöd, vård och omsorg. Vision Charlie Persson, 0950-167 91.

Bodens kommun - Bodens kommun 

Vi söker en IT-samordnare inom socialförvaltningen med inriktning mot hälso- och sjukvård samt hemtjänsten. Du har högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård,…

Centigo - Stockholm 

Centigo söker nu managementkonsulter som vill vara med i vår satsning inom statliga myndigheter, verk och hälso- och sjukvård.