Scania - Södertälje 

Runt dig har du stöd från en teknik- och underhållsorganisation där du prioriterar och agerar efter avdelningens långsiktiga mål.

Securitas - Södertälje 

Eftersom handhavandet av tekniska anläggningar är olika måste du vara intresserad av teknik och ha förmåga att förstå tekniska instruktioner.

Scania - Södertälje 

Du som kvalitetstekniker på DTQT arbetar halva din tid i vårt axel Q-team med att leda och koordinera arbetet med kvalitetsavvikelser som upptäcks hos slutkund…

Sjöfartsverket - Södertälje 

Som VTS-Operatör arbetar du med modern teknik för att övervaka och ge information till fartyg om trafikbilden, eventuella fel i farledsutmärkningen samt övriga…

Sjöfartsverket - Södertälje 

Som Trafikoperatör arbetar du med moderna teknik för att bedöma, producera och sända ut navigationsvarningar via VHF, MF och Navtex (MSI – Maritime Safety…

Telge Bostäder AB - Södertälje 

Insatt i teknik- och byggnadstekniska frågor. Vill du vara med på vår utvecklingsresa med målet att komma ännu närmare våra hyresgäster? Mer om ditt nya jobb.

ÅF Consult - Södertälje 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi söker dig som är i början av din karriär och som vill ta dig an ett uppdrag som är…

Telge Nät AB - Södertälje 

Vi ger barn, vuxna, pedagoger och skolledare upplevelser och verktyg för att göra naturvenskap och teknik ännu mer lustfullt. Mer om ditt nya jobb.

Scania - Södertälje 

Som produktionsteknisk chef leder du en mindre grupp tekniker med ansvar för kvalitetssäkring av helbil och kvalitetssäkring med produktionstekniska lösningar…

Kriminalvården - Södertälje 

Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar…

ÅF Consult - Södertälje 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. En engagerad och erfaren mekanikkonstruktör med minst 5 års relevant…

Plantvision - Södertälje 

Du tycker om teknik och du förstår system men vill inte sitta och koda själv utan ser hellre de stora sammanhangen. Då kan det vara dig vi söker!

Tom Tits Experiment AB - Södertälje 

Det är även meriterande med ett intresse för naturkunskap och teknik samt grundkunskaper inom programmering. Tjänsterna är timanställningar under sommaren 2020…

N4 - Södertälje 

Du brinner för teknik och ser problemlösning som en utmaning, där det är naturligt att utreda grundorsaken till varför problem uppstår och motverka att det…

N4 - Södertälje 

Du har ett stort intresse av teknik och en vilja att utveckla dina tekniska kunskaper. Tjänsten innebär att du arbetar som anställd konsult på N4 för att bli…

ÅF Consult - Södertälje 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Som SEKTIONSCHEF ansvarar du för ett drygt 15-tal ambitiösa medarbetare där alla har en…

Rejlers SWEDEN - Södertälje 

Som konsult på Rejlers ingår att vi tillsammans håller oss uppdaterade om vad såväl ny teknik och vad som är best practice i branschen för att ge våra kunder…

ÅF Consult - Södertälje 

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi ser gärna att din utbildning är inriktad mot logistik och teknik.