Förfina din sökning

Förvaltningsrätten i Göteborg - Göteborg 

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt....

Borås tingsrätt - Borås 

Caroline Hedlund, ST inom Sveriges Domstolar. När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som...

Karnov Group - Stockholm 

Sveriges största advokatbyråer, domstolar, myndigheter och kommuner använder Zeteo, juristernas eget Google....

Domarnämnden - Stockholm 

Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. Högsta förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol och är sista instans för mål...

Sveriges Domstolar - Stockholm 

Högsta förvaltningsdomstolen är Sveriges högsta allmänna förvaltningsdomstol och är sista instans för mål som har avgjorts i kammarrätt....

Domstolsverket - Stockholm 

Sveriges Domstolar utgörs av ett 80-tal olika domstolar där cirka 6 800 personer arbetar. Du har juristexamen eller motsvarande och har antingen arbetat en tid...

Södertörns tingsrätt - Huddinge 

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt....

Ekobrottsmyndigheten - Stockholm 

Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar eller Polismyndigheten. Ekobrottsmyndigheten - Administratör Visstid till Stockholm....

Domarnämnden - Stockholm 

Sveriges domstolar tillämpar individuell lönesättning. Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar....

Sveriges Domstolar - Stockholm 

Nämnden är en förvaltningsmyndighet med domstolsliknande uppgifter inom Sveriges Domstolar. Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i...

Hovrätten för Västra Sverige - Göteborg 

Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt...

Vänersborgs tingsrätt - Vänersborg 

Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. Behörighetskrav och övriga förutsättningar - Sveriges Domstolar....

Förvaltningsrätten i Uppsala - Uppsala 

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt....

Domarnämnden - Göteborg 

Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. Som hovrättsråd kommer du att placeras på en av hovrättens fyra dömande avdelningar....

Sveriges Domstolar - Göteborg 

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är...

Förvaltningsrätten i Malmö - Malmö 

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt....

Göta hovrätt - Jönköping 

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt....

Domarnämnden - Umeå 

Sveriges Domstolar tillämpar individuell lönesättning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter utgörs av sedvanliga domaruppgifter som att sitta i förhandling, delta...

Sveriges Domstolar - Umeå 

Varje dag avgörs hundratals mål och ärenden i domstolarna runt om i Sverige. Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är...

Eksjö tingsrätt - Eksjö 

När Sveriges Domstolar rekryterar framtida medarbetare är det viktigt att vi får rätt person på rätt plats och som har ett inkluderande synsätt....