Förfina din sökning

Avdelningen för särskilda utredningar - Sverige 

Ärendena avser anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, den som genomgår grundutbildningen till polis, åklagare, domare, nämndemän…

FRA - Stockholm 

Våra uppdragsgivare är regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen. Rätt kandidat har erfarenhet av:

Scandinavian Risk Solutions - Stockholm 

Dina kollegor är de bästa i branschen och har en bakgrund från försvarsmaktens specialförband, personsskyddsgrupp, säkerhetspolisen, underrättelsetjänsten,…

Scandinavian Risk Solutions - Stockholm 

Dina kollegor är de bästa i branschen och har en bakgrund från försvarsmaktens specialförband, personsskyddsgrupp, säkerhetspolisen, underrättelsetjänsten,…

Akademiska Hus - Stockholm 

Tjänsten kräver svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning, vilket betyder att du kommer behöva genomgå en säkerhetsklassning av säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisen - Stockholm 

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Hos oss får du arbeta i en mångfacetterad verksamhet…

Säkerhetspolisen - Stockholm 

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetspolisen erbjuder goda förutsättningar för…

Säkerhetspolisen - Stockholm 

Information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering vid Säkerhetspolisen. Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid…

Avdelningen för särskilda utredningar - Stockholm 

Ärendena avser anmälningar mot anställda inom Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, den som genomgår grundutbildningen till polis, åklagare, domare, nämndemän…

Säkerhetspolisen - Stockholm 

Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med…

Försvarsmakten - Skövde 

Arbetet bedrivs i nära samarbete med HKV MUST och INSS J2, lokala säkerhetsavdelningar vid förband, skolor och centra inom MR V område, samt med företrädare för…

Falck - Forsmark 

Som Övnings och utbildnings ansvarig inom förebyggandeavdelningen kommer du ingå i den dagtidsgrupp som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet på…

Göteborgs Stad - Göteborg 

Då tjänsten är säkerhetsklassad kommer det att bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som…

Nationella operativa avdelningen - Stockholm 

[1] Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Säkerhetspolisen och Försvarsmakten. Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell…