M & B Läkarpraktik AB - Ängelholm 

Arbetsuppgifterna omfattar en hel del journalskrivning samt olika uppgifter av administrativ karaktär samt avlösning i reception.

Dentikel AB - Helsingborg 

Gruppraktik med central gemensam reception för tre tandläkare. Då vår hygienist sedan många år går i pension behöver vi en ersättare.