Landskrona Stad - Landskrona 

I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Undervisning, mentorskap och deltagande i arbetslagsmöte samt…

Essunga kommun - Essunga 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner!

Göteborgs universitet - Göteborg 

Det kan då handla om att skapa ett studiesocialt sammanhang under en period då stora delar av universitetets ordinarie verksamhet ligger nere samt att diskutera…

Kustbevakningen - Karlskrona 

Inför rekryteringsarbetet har Kustbevakningen tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi bedriver även tillsyn och kontroll av fiske, tull,…

Stockholms stad - Stockholm 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Stockholm växer som aldrig förr. Därför ska alla våra lärare:

Stockholms stad - Stockholm 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Stockholm växer som aldrig förr. Därför ska alla våra lärare:

Stockholms stad - Stockholm 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Stockholm växer som aldrig förr. Därför ska alla våra lärare:

Stockholms stad - Stockholm 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Stockholm växer som aldrig förr. Därför ska alla våra lärare:

Lidingö stad - Lidingö 

Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Inom Lärande- och kulturförvaltningen arbetar närmare…