Lunds kommun - Lunds kommun 

Undersköterska till särskilt boende i Lunds kommun. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Sjuksköterska till särskilt boende i Lunds kommun. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formaner Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vill du vara med att aktivt leda och utveckla vår enhet som innefattar…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Som stödassistent blir du en del av vård- och omsorgsförvaltningen hos Lunds…

Lunds kommun - Lunds kommun 

I Lunds kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Gå gärna in på vår hemsida:

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Myndighetsfunktionen består av ett sextiotal medarbetare som sitter i…

Lunds kommun - Lunds kommun 

I Lunds kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Gå gärna in på vår hemsida:

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. I Lunds kommun ligger vi i framkant med att arbeta utifrån individens behov i…

Lunds kommun - Lunds kommun 

I Lunds kommun vill vi ha mångfald i arbetslivet. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och Lunds kommun.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Kunna beskriva hur en kommun fungerar. Ta ansvar för lokaler och inventarier.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Lunds Renhållningsverk bedriver idag verksamhet inom sex olika områden.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Du får möjlighet till inblick i Lunds kommuns verksamhet och bidrar till vår…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet i Lunds kommun. Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering.