Trelleborgs kommun - Trelleborg 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi utgår ifrån att du är behörig lärare att undervisa i åk 1-6 gärna med så bred behörighet som möjligt.

Trelleborgs kommun - Trelleborg 

Skegrie skola är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. Vi arbetar aktivt för att vara en skola i tiden och skolans elever lär på många olika sätt, såväl…

Trelleborgs kommun - Trelleborg 

Utöver detta ställs höga krav på samarbete då du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal för att stimulera elevernas lärande under hela skoldagen.

Svedala kommun - Svedala 

Just nu arbetar vi med att utveckla organisationen på mellanstadiet där lärarna ska arbeta i par med ansvar för två klasser. Vi ser gärna att du,.

Trelleborgs kommun - Trelleborg 

Modersmål är en verksamhet bestående av sex arbetslag och ca 40 lärare som undervisar ca 1 100 flerspråkiga barn och elever som är utspridda på alla skolor i…

Region Skåne - Trelleborg 

Till er hjälp har ni även stöd av två kliniska lärare. Under hösten startar vi på avdelning 11 kliniska utbildningssalar (Kus), som en del i vår satsning med…

Kriminalvården - Tygelsjö 

Modellen med lärare på varje anstalt säkrar kontinuiteten för klienterna när de flyttar mellan olika anstalter och gör utbildningen tillgänglig över hela landet…

Svedala kommun - Svedala 

En viktig del är att samverka med olika professioner på skolan så som lärare, fritidspedagog socialpedagog och skolvärd. Vi är skolan där alla lyckas!

Bildningsförvaltningen, Grundskola, Kattebäck - Trelleborg 

Lärare i grundskolan, årskurs 4-6. Det innebär b l a att alla lärare ständigt utvecklar sina specialpedagogiska kunskaper i klassrummet.

Svedala kommun - Svedala 

Vi söker framförallt dig som utbildar dig till lärare, förskollärare, fritidspedagog, lärarassistent, studie- och yrkesvägledare alternativt annan…

Skurups Kommun, Nils Holgerssongymnasiet - Skurups kommun 

Transportlärare på Fordon och Transportprogrammet på Nils Holgerssongymnasiet i Skurup. I tjänsten ingår både teoretisk och praktisk undervisning företrädesvis…

Svedala kommun - Svedala 

Vi har till hösten valt att satsa på heltidstjänster inom idrott och musik där två lärare ansvarar för undervisningen i ämnena. Varmt välkommen med din ansökan!

Svedala kommun - Svedala 

Arbetar för att stödja och handleda våra lärare. Biblioteket på Naverlönnskolan är en attraktiv plats för våra elever och lärare. Vi är skolan där alla lyckas!

Ängdala Skolor AB - Vellinge 

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9. Lärare i grundskolan, årskurs 7-9, 5 års erfarenhet eller mer (Meriterande). - engagerande kollegor i ett stabilt kollegium.

Bildningsförvaltningen, Grundskola, Kattebäck - Trelleborg 

Utöver detta ställs höga krav på samarbete då du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal för att stimulera elevernas lärande under hela skoldagen.

Trelleborgs kommun, Bildningsförvaltningen, Förskola, Solrosen - Trelleborg 

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till Sveriges bästa arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar.

Bildningsförvaltningen, Grundskola, Modersmål - Trelleborg 

Modersmål är en verksamhet bestående av sex arbetslag och ca 40 lärare som undervisar ca 1 100 flerspråkiga barn och elever som är utspridda på alla skolor i…

FRAMTIDSKOMPASSEN AB - Vellinge 

Framtidskompassen i V Ingelstad är en F–9-skola med 440 elever (i snitt 22 elever/klass). Här arbetar vi i mindre klasser och vi uppnår goda resultat.

Svedala kommun - Svedala 

Svedala växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas med nya bostadsområden, förskolor och skolor. I uppdraget är det viktigt att du,.

Svedala kommun - Svedala 

Svedala växer och är inne i en mycket spännande och expansiv fas med nya bostadsområden, förskolor och skolor. Varmt välkommen med din ansökan!