Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Lunds universitet - Lund 

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina…

Malmö Stad Serviceförvaltningen - Malmö 

Ena dagen besöker du en förskola och ser till att lärarnas datorer fungerar medans nästa dag felsöker du en av våra nästan 11.000 accesspunkter.

Lunds universitet - Malmö 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Lunds universitet - Lund 

Institutionen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen.

Malmö Stad Grundskoleförvaltningen - Malmö 

Alla skolans lärare är behöriga och våra elever har mycket hög gymnasiebehörighet. Nu söker Pilbäckskolan en lärare för undervisning i hemkunskap för årskurs 6…

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Vellinge Kommun - Vellinge 

Legitimation som lärare i fritidshem eller annan jämförbar utbildning. Vi söker dig som vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet kring våra elever i…

Lunds universitet - Lund 

Stöd till lärare vid kursplanering, hantering av kursplaner och litteraturlistor. Arbetet innebär mycket kommunikation med såväl lärare och studenter som andra…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lärare i Svenska som andraspråk 1 & 2 samt Engelska 5 & 6. Vi söker i första hand en behörig lärare som vill undervisa Vipans elever på de Nationella…

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Lomma Kommun - Lomma kommun 

Du är behörig och legitimerad Sfi- lärare. Lomma kommun är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten och har ca 24 000 invånare.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara…

Malmö Stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen - Malmö 

Våra lärare har hög kompetens, är duktiga på att stödja elevers lärande, och sätter alltid eleven i centrum. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och…

Malmö Stad Grundskoleförvaltningen - Malmö 

PYP Swedish Teacher to Malmo International School. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö.

Malmö Stad Grundskoleförvaltningen - Malmö 

MYP Swedish Teacher to Malmö International School. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara…