Peab - Malmö 

Vi söker dig som är lärare i samhällskunskap och historia och vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på halvtid med start 10 augusti.

Peabskolan AB - Malmö 

Vi söker dig som är lärare i samhällskunskap och historia och vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på halvtid med start 10 augusti.

Burlövs kommun - Burlövs kommun 

De absolut viktigaste resurserna i detta framgångsrika arbete är våra lärare och pedagoger. Nu söker vi en positiv, engagerad lärare i Ma/NO som kan bli del av…

Lomma Kommun - Lomma kommun 

Lärare Sv, åk 7-9, 100 %, Pilängskolan. Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska i åk 7-9. Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i…

Malmö högskola - Malmö 

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt…

Malmö högskola - Malmö 

Vid institutionen för datavetenskap och medieteknik, DVMT, arbetar 60 lärare och forskare. Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt…

Burlövs kommun - Burlövs kommun 

Vi har idag cirka 400 elever och 15 deltidsanställda lärare. Som lärare vid Kulturskolan tillhör du ett glatt och kreativt arbetslag som tillsammans jobbar för…

Burlövs kommun - Burlövs kommun 

Vi har idag cirka 400 elever och 15 deltidsanställda lärare. Vi vill också att våra lärare är engagerade i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Burlövs kommun - Burlövs kommun 

Du kommer även att vara ett stöd för lärarna i arbetet med anpassningar, digitala verktyg, pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Burlövs kommun - Burlövs kommun 

Du samverkar med lärarna i den årskurs du företrädesvis arbetar mot, där du också har egna arbetspass med värdegrundsarbete, skapande aktiviteter och rörelse.

Burlövs kommun - Burlövs kommun 

Burlövs kommun - den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Här skapar vi värde för våra medborgare i en kommun i tillväxt.

Cybergymnasiet Malmö AB - Malmö 

Du kommer även att ansvara för upprättandet av åtgärdsprogram och tilläggsbeloppsansökningar i samråd med elevassistenter, mentorer, lärare och kurator.

Lunds universitet - Malmö 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…