Lernia HR - Malmö 

Minst 5 års erfarenhet som lärare, handledare och/eller arbetsledare inom elteknik. Minst 1 års erfarenhet som lärare, handledare och/eller arbetsledare inom…

Malmö högskola - Malmö 

Din anställning placeras organisatoriskt vid fakultetens kansli och du arbetar tillsammans med en grupp lärare och forskare på fakultetsledningens uppdrag.

Staffanstorps Kommun - Staffanstorp 

Vi söker nu en lärare i åk 3 till Mellanvångsskolan i Staffanstorps kommun. I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår…

Malmö Stad - Malmö 

Exempel på löpande arbetsuppgifter är hantering av betyg och betygskataloger, registrering av kurser och elever i vårt verksamhetssystem, rapportering till…

Malmö högskola - Malmö 

Du ska kunna jobba under tidspress och hantera flera parallella projekt, ha god förmåga att lyssna till olika behov och ha ett nära samarbete med kommunikatörer…

Malmö Stad - Malmö 

Exempel på löpande arbetsuppgifter är hantering av betyg och betygskataloger, registrering av kurser och elever i vårt verksamhetssystem, rapportering till…

Malmö högskola - Malmö 

Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning,…

Vellinge Kommun - Vellinge 

Ljungenskolan söker en legitimerade lärare i musik, 30%. Vellinge kommun med sina ca 36 500 invånare ligger mitt i den expansiva Öresundsregionen.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lärare i moderna språk danska 20%. Är legitimerad lärare i danska som modernt språk. I nuläget söker vi en lärare i moderna språk danska.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Giuseppe Castorina, Lärarnas Riksförbund, 046-359 50 00. Modersmålslärare i nordsamiska, deltid 10%. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Modersmålslärare i isländska, deltid 50%. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Till ledningsteamet för Vegalyckan söker vi en biträdande rektor som tillsammans med nuvarande rektor, lärare och andra medarbetare arbetar för att ge alla…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Till ledningsteamet för Genarps skola söker vi en biträdande rektor som tillsammans med nuvarande rektor, lärare och andra medarbetare arbetar för att ge alla…

Cybergymnasiet Malmö AB - Malmö 

Du kommer även att ansvara för upprättandet av åtgärdsprogram och tilläggsbeloppsansökningar i samråd med elevassistenter, mentorer, lärare och kurator.

Lunds universitet - Malmö 

Vi arbetar i lärarlag och undervisningen planeras och genomförs i nära samarbete med övriga lärare på institutionen. I anställningen ingår dessutom att: