Lomma Kommun - Lomma kommun 

Lärarutbildning och erfarenhet som lärare. Endast behörig lärare kan erhålla tillsvidareanställning. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Kulturskolan Lund ingår i kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamhet inom områdena bibliotek, fritid, idrott och…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Gymnasielärare i svenska till Katedralskolan. Katedralskolan är Nordens äldsta gymnasieskola, grundad redan 1085. Vi har drygt 1500 elever och 160 anställda.

Montessori-Bjerred Ekonomisk Fören - Lomma 

Montessori Bjerred är en förskola och grundskola i Borgeby, som tillhör Bjärred. Vi har en nybyggd skola och en vacker omgivning.

Framtidskompassen AB - Vellinge 

Framtidskompassen är en fristående skola i Vellinge kommun som vill arbeta för att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter så att de är väl rustade inför…