Malmö Stad Grundskoleförvaltningen - Malmö 

Ditt yttersta ansvar blir för två av våra fyra arbetslag med totalt cirka 25 lärare. I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att…

Lunds universitet - Lund 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek tillhandahåller primärt service och tjänster till studenter, forskare och lärare vid Samhällsvetenskapliga…

Iris Sverige AB - Malmö 

Iris Hadar söker SFI lärare till Malmö. Vi söker dig som är legitimerad lärare i svenska som andraspråk. Iris har hjälpt människor från utanförskap till egen…

Lernia HR - Malmö 

Minst 5 års erfarenhet som lärare, handledare och/eller arbetsledare inom elteknik. Minst 1 års erfarenhet som lärare, handledare och/eller arbetsledare inom…

Malmö Stad Grundskoleförvaltningen - Malmö 

Lärare sp/ eng åk 7-9 till Lindängeskolan. Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i spanska och engelska för åk 6-9. Alla elever är allas elever!

Malmö högskola - Malmö 

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lärare i Bild till Genarps skola åk 4-9. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lärare i Musik till Genarps skola åk 4-9. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit…

Folkuniversitetet - Malmö 

Folkuniversitetet bedriver ett aktivt fortbildningsarbete för sina lärare. Som lärare är du en viktig källa till kunskap om hur vardagsliv och samhälle fungerar…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Placeringen utgår från vårt mediatek där elever vistas före, mellan och efter ordinarie lektioner, men även arbete inne i klass tillsammans med lärare…

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara…

Kävlinge Kommun - Kävlinge kommun 

Språkcentrum söker en engagerad och inspirerande lärare till grundskolan! Som modersmålslärare ska du kunna planera, undervisa och bedöma elever utifrån…

Lunds universitet - Malmö 

Innehållsligt är det viktigt att betona de globala, samhälleliga, institutionella, sociala, historiska och diskursiva förhållanden inom vilka bildning,…

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…

Malmö Stad Grundskoleförvaltningen - Malmö 

Lärare i tyska till årskurs 6-9 på Söderkullaskolan. Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 6-9 i ämnet tyska.

Lunds kommun - Lunds kommun 

Lärare åk 4-6 i ämnena Matematik, NO, Teknik, Engelska på Östratornskolan. Vi söker en lärare till åk 6 på Östratornskolan i ämnena Matematik, NO, Teknik,…

Kävlinge Kommun - Kävlinge kommun 

Vi söker dig lärare med behörighet i svenska samt gärna i sidoämnet engelska. I den arbetar främst speciallärare samt specialpedagog men även andra lärare har…

Region Skåne, Medicinsk service - Malmö 

Vi söker nu en klinisk lärare till Practicum, som är Region Skånes regionala organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk stimulering.

Teach for Sweden - Malmö 

Fyra dagar som undervisande lärare och en dag betald för att studera. Programmet hjälper dig att bli en inspirerande ledare och en effektiv lärare.

Lunds universitet - Lund 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…