Lunds kommun - Lunds kommun 

Giuseppe Castorina, Lärarnas Riksförbund, 046-359 50 00. Modersmålslärare i urdu, deltid 25%. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet!

Lunds kommun - Lunds kommun +1 ort

Våra lärare och fritidspedagoger har ett gemensamt ansvar för att skapa lust att lära och delaktighet bland eleverna.

Kävlinge Kommun - Kävlinge kommun 

Som lärare ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att inspirera, stimulera, ställa krav och göra det möjligt för varje elev att utvecklas utifrån sina…

Lunds kommun - Lunds kommun +1 ort

Vi söker i första hand dig som är behörig lärare i textilslöjd men är även intresserad av dig med annan adekvat utbildning och erfarenhet.

Kävlinge Kommun - Kävlinge kommun 

Som speciallärare eller specialpedagog hos oss arbetar du nära lärare och elever. Du ska vara intresserad av att både kunna undervisa enskilt och i mindre grupp…

Kävlinge Kommun - Kävlinge kommun 

Lärare i grundsärskolan är en naturlig arbetslagsledare för elevassistenter i gruppen. Från 1 december 2013 får vissa lärare som anställdes före 1 juli 2011 ha…

Cybergymnasiet Malmö AB - Malmö 

CyberGymnasiet driver verksamheten LFT, LärandeFriTid, där elever och lärare i slutet på skoldagen förkovrar sig i icke betygsgrundande, men ändå utvecklande,…

Malmö Universitet - Malmö 

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter.

Cybergymnasiet Malmö AB - Malmö 

Du kommer även att ansvara för upprättandet av åtgärdsprogram och tilläggsbeloppsansökningar i samråd med elevassistenter, mentorer, lärare och kurator.

Lunds universitet - Malmö 

Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och…