Lindahl - Uppsala 

Du blir en del av kontoret och får bistå våra delägare och biträdande jurister i den dagliga verksamheten, med exempelvis rättsutredningar, ärendehantering,…

Ekobrottsmyndigheten - Uppsala 

Du är en skicklig jurist, speciellt inom straff- och processrätt. Ekobrottskammaren i Uppsala bedriver ekobrottsbekämpning i Uppsala, Västmanlands och…

Polisregion Mitt - Uppsala 

Eftergymnasial utbildning inom exempelvis beteendevetenskap, samhällsvetenskap, juridik, socionom, kriminolog, jurist eller statsvetare. Vi söker dig som har:

Academic Work - Uppsala 

På företaget jobbar 100 medarbetare totalt fördelat på ekonomiska förvaltare, IT-utvecklare, jurister, tekniska förvaltare, fastighetsskötare och…