Swedbank - Sundbybergs kommun 

Jurist på bank, fondbolag, värdepappersbolag eller försäkringsbolag. Som jurist har jag 10 års erfarenhet av Legal och Compliance från, bank, värdepappersbolag,…

Swedbank - Sundbybergs kommun 

Jurist eller trainee på affärsjuridisk byrå. Jurist på bank, fondbolag, värdepappersbolag eller försäkringsbolag. AML/CTF, PSD2, MIFID II, IDD och GDPR.

Swedbank - Sundbybergs kommun 

Jurist på bank, fondbolag, värdepappersbolag eller försäkringsbolag. Är du en erfaren och engagerad jurist med intresse för finansbranschen och regelefterlevnad…