Hyresgästföreningen - Linköping 

Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och...

Linköpings tingsrätt - Linköping 

Som domstolshandläggare kommer du att arbeta med brottmål, tvistemål och domstolsärenden tillsammans med jurister och andra domstolshandläggare....

Linköpings universitet - Linköping 

Vi söker dig som är utbildad jurist, polis, socionom, läkare, sjuksköterska, psykolog beteendevetare, lärare, förskolepedagog motsvarande minst fil kand....

Skolinspektionen - Linköping 

Vi söker en jurist som har. Skolinspektionen arbetar för en skola där alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett kön får en god och likvärdig utbildning i en...

Knowit - Linköping 

Idag har vi alla möjligheter med fler än 75 säkerhetskonsulter och jurister i Norden. Vi behöver därför bli fler jurister för att kunna erbjuda helhetslösningar...

Sveriges Domstolar - Linköping 

Som domstolshandläggare kommer du att arbeta med brottmål, tvistemål och domstolsärenden tillsammans med jurister och andra domstolshandläggare....

Knowit - Linköping 

Idag har vi alla möjligheter att påverka med fler än 75 säkerhetskonsulter och jurister i Norden. Jurister, engagerade konsulter inom cybersäkerhet,...

Knowit - Linköping 

Idag har vi alla möjligheter att påverka med fler än 75 säkerhetskonsulter och jurister i Norden. Tjänsten innebär inte direkt personalansvar, utan ett...