Förfina din sökning

Försvarsmakten - Sverige 

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor?

Försvarsmakten - Sverige 

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Vill Du samtidigt vara en förebild för våra yngre kollegor?

Försvarsmakten - Sverige 

Du har då företrädesrätt till återanställning hos Försvarsmakten enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätten?

Försvarsmakten - Stockholm 

Försvarsmusiken är en enhet inom Livgardet med funktionsansvar för den svenska militärmusiken. Huvuduppgiften är statsceremonier med musik vid nationella…

Försvarsmakten - Sverige 

Genomförd gruppbefälsutbildning vid Försvarsmakten med godkänt resultat. Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Försvarsmakten - Eksjö 

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec ingår i Försvarsmakten och är ett nationellt kompetenscentrum för ammunitions- och…

Försvarsmakten - Uppsala 

Försvarsmakten accepterar inte synförbättrande ögonoperationer. Nu kan du som är intresserad av att bli pilot göra testerna. Läs mer om pilotyrkena här:

Försvarsmakten - Stockholm 

Du har en yrkesinformatörsutbildning för Försvarsmakten. En god ambassadör för hela Försvarsmakten. Du har tjänstgjort som yrkesinformatör inom Försvarsmakten.

Försvarsmakten - Såtenäs 

Du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Som rekrythandläggare arbetar du med att samordna och handlägga frågor…

Försvarsmakten - Revingehed 

Försvarsmakten har till uppgift att försvara Sverige till lands, sjöss och i luften samt stödja samhället i olika typer av krissituationer.

Försvarsmakten - Halmstad 

Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS) är sammanhållande för all teknisk utbildning i Försvarsmakten inom samtliga arenor.

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Som anställd i Försvarsmakten erbjuds du möjligheten till tre timmar fysisk träning i veckan på arbetstid, träningskläder, ersättning av kostnad för läkarbesök…