Förfina din sökning

Försvarsmakten - Sigtuna 

Du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. Vi söker dig som vill jobba hos oss som materielplutonchef och leda...

Försvarsmakten - Stockholm 

Företräda Sverige och Försvarsmakten. Vara en god företrädare för Försvarsmakten och Sverige. Försvarsattachén representerar Sverige och Försvarsmakten och har...

Försvarsmakten - Örebro +2 orter

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. På Försvarsmakten möts du av vänliga, engagerade kollegor...

Försvarsmakten - Sverige 

Logistikenheten i Skövde garnison har till uppgift att förse garnisonens förband med förnödenheter och samordna den tekniska tjänsten i garnisonen....

Försvarsmakten - Sverige 

Företräder Försvarsmakten enligt HKV direktiv vad avser berörda materielsystem. Mer information om villkoren att jobba inom Försvarsmakten lämnas vid...

Försvarsmakten - Sverige 

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? OM TJÄNSTEN. Lärare stridsteknik....

Försvarsmakten - Sverige 

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Sökande enhet:....

Försvarsmakten - Sverige 

Sökande enhet:. MSS har tre enheter, utbildningsenheten, träningsenheten och utvecklingsenheten. Utbildningsenheten, vilken är MSS största, söker nu en...

Försvarsmakten - Sverige 

Du har då företrädesrätt till återanställning hos Försvarsmakten enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Vem kan anmäla anspråk på företrädesrätten?...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Motoriserade skyttebataljonen är ett krigsförband specialiserat på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonen verkar både nationellt och internationellt....

Försvarsmakten - Stockholm 

Avdelningen tillhör Stöd och Serviceenheten inom Försvarsmakten HR Centrum. Våra kunder är bland andra Försvarsmakten och FMV men även andra statliga...

Försvarsmakten - Stockholm 

Avdelningen tillhör Stöd och Serviceenheten inom Försvarsmakten HR Centrum. Våra kunder är bland andra Försvarsmakten och FMV men även andra statliga...

Försvarsmakten - Stockholm 

Tidigare anställning i Försvarsmakten. Livbataljonens huvuduppgifter är att försvara Sveriges stats- och försvarsmaktsledning i händelse av krig samt bedriva...

Försvarsmakten - Sverige 

Anställning inom Försvarsmakten innebär internationell tjänstgöringsskyldighet. Sökande enhet:. Markstridsskolans uppgift är att utveckla samt utbilda och träna...

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Officer/Spec.Officer inom alla tjänstegrenar. Underrättelsetjänst, Logistik, Nautik, Jägartjänst och Attackdykartjänst....

Försvarsmakten - Sigtuna 

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) har till uppgift att förse Försvarsmaktens (FM) krigsförband med tjänstehundar....

Försvarsmakten - Sigtuna 

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) tillhör Livgardet och avlar samt dresserar tjänstehundar för sök- och patrulltjänst....

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas för personer som ej redan är anställda i Försvarsmakten. Din uppgift....

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är ett internationellt militärt center placerat vid Livgardet och ligger strax utanför Kungsängen....

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Mellersta Militärregionen (MR M). Mellersta Militärregionen stab (RS M) utgör den regionala staben med territoriellt ansvar för de sex länen, Dalarna, Gävleborg...