Förfina din sökning

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Sex månaders provanställning tillämpas om du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Vi söker dig som vill arbeta som tekniker inom Förvarsmakten....

Försvarsmakten - Sverige 

Företräder Försvarsmakten enligt HKV direktiv. Mer information om villkoren att jobba inom Försvarsmakten lämnas vid anställningsintervju....

Försvarsmakten - Sverige 

Företräder Försvarsmakten enligt HKV direktiv. Mer information om villkoren att jobba inom Försvarsmakten lämnas vid anställningsintervju....

Försvarsmakten - Sverige 

Företräder Försvarsmakten enligt HKV direktiv vad avser berörda materielsystem. Mer information om villkoren att jobba inom Försvarsmakten lämnas vid...

Försvarsmakten - Sverige 

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? Reservofficer - lärare stridsteknik....

Försvarsmakten - Sverige 

Du har då företrädesrätt till återanställning hos Försvarsmakten enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Du är sökande till alla lediga befattningar (även...

Försvarsmakten - Göteborg 

Internationell tjänstgöring inom Försvarsmakten. Anställning i Försvarsmakten inom försvarsmedicin....

Försvarsmakten - Boden 

Vidare säkerställer du att Försvarsmakten erhåller korrekta leveranser enligt lagda beställningar. I ditt arbete som beställningsplanerare arbetar du med att...

Försvarsmakten - Halmstad 

Handläggare för militär grundutbildning i Försvarsmakten. Befattningen är fanjunkare (OR7), yrkesofficer i Försvarsmakten....

Försvarsmakten - Solna kommun 

Försvarsmakten, med Karlbergs egna lärare, svarar för delar av den militära professionsutbildningen, individutvecklingen, liksom för ledning av de övningar som...

Försvarsmakten - Solna kommun 

Som lokalplanerare inom infrastruktur kommer du att vara en del av Lokalplaneringsenhet Mitt vars verksamhetsområde omfattar Mälardalen och Gotlands län....

Försvarsmakten - Stockholm 

Att arbeta inom Försvarsmakten innebär även krav på fysisk arbetsförmåga varmed möjlighet till fysisk träning på arbetstid erbjuds....

Försvarsmakten - Stockholm 

Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet till bland annat krigsförband, försvarsmaktsenheter, staber och...

Försvarsmakten - Stockholm 

Försvarsmusiken (FöMus) är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom Försvarsmakten för den svenska militärmusiken....

Försvarsmakten - Stockholm 

Försvarsmusiken (FöMus) är en enhet i Livgardet med funktionsansvar inom Försvarsmakten för den svenska militärmusiken....

Försvarsmakten - Stockholm 

Försvarsmaktens Högkvarter söker en stabsofficer till Produktionsledningens Logistikstridskraftsavdelning. Produktionsledningen vid Högkvarteret leder...

Försvarsmakten - Stockholm 

Ledningssystemsavdelning på Produktionsledningens Resursproduktionsenhet (PROD RPE LEDSYST), har under Chefen RPE bland annat ansvar för Försvarsmaktens (FM)...

Försvarsmakten - Stockholm 

Försvarsmaktens Logistik (FMLOG) söker Logistikbefäl till FMLOG Stab med placering i Stockholm. Huvudsakliga arbetsuppgifter Som Logistikbefäl är du...

Försvarsmakten - Stockholm 

Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning. Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, i synnerhet inom Försvarsmakten....

Försvarsmakten - Stockholm 

Du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. F7 söker en stabsofficer till Statsflygenheten med arbetsplats på...