Förfina din sökning

Försvarsmakten - Sverige +4 orter

1.Tekniska bataljon 1. Tekniska Bataljonen är FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) insatsförband och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och...

Försvarsmakten - Sverige 

Vill du vara med och ta ett stort personligt ansvar för att utbilda och utveckla Försvarsmakten? MSS har tre enheter, utbildningsenheten, träningsenheten och...

Försvarsmakten - Sverige 

Sökande enhet: MSS har tre enheter, utbildningsenheten, träningsenheten och utvecklingsenheten. Utbildningsenheten, vilken är MSS största, söker nu en...

Försvarsmakten - Sverige 

Du har då företrädesrätt till återanställning hos Försvarsmakten enligt bestämmelserna i 25§ LAS. Du är sökande till alla lediga befattningar (även...

Försvarsmakten - Skövde 

Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten inom lämplig inriktning (exempelvis stabsassistent inom bataljon eller insatsstab på mekaniserat förband)....

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten behöver dig med kompetens inom IT/teknik och telekommunikation. Över 5000 personer jobbar inom civila yrken i Försvarsmakten och över en...

Försvarsmakten - Linköping 

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som skall öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de...

Försvarsmakten - Gotlands Län 

Som chef och medarbetare måste du vara ett föredöme, en aktiv företrädare för FM värdegrund, där du kan företräda Försvarsmakten på ett förtroendeingivande sätt...

Försvarsmakten - Gotlands Län 

Som stabsassistent (GSS/K) på 18 Stridsgruppen ingår du Stridsgruppen stab och arbetar dagligen tillsammans med ett antal yrkesofficerare och stödjer...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

12:e motoriserade skyttebataljonen är Sveriges enda Infanteriförband och strider därmed främst till fots i både skogs- och stadsmiljö. Vid längre marscher...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Lastbilsförare vid 12:e motoriserade skyttebataljonen 12:e motoriserade skyttebataljonen söker lastbilsförare till ledningspluton vid det 120:e kompaniet....

Försvarsmakten - Stockholm 

Förbandet tar även fram underrättelser för uppdragsgivare inom och utom Försvarsmakten nationellt. Nationella underrättelseenheten (NUE) är ett stående förband...

Försvarsmakten - Revingehed 

Vad kan Försvarsmakten erbjuda dig? Försvarsmakten söker Mobiliseringsofficer till Södra Militärregionen (MRS)....

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Tjänstgöring inom Försvarsmakten. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband vars huvuduppgift är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

För anställning krävs att du är svensk medborgare samt sedan tidigare anställd inom Försvarsmakten....

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

För anställning krävs att du är svensk medborgare samt sedan tidigare anställd inom Försvarsmakten. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

För anställning krävs att du är svensk medborgare samt sedan tidigare anställd inom Försvarsmakten. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Skvadronen motverkar säkerhetshot mot Försvarsmakten och jobbar i huvudsak nationellt. För anställning krävs att du är svensk medborgare samt sedan tidigare...