Försvarsmakten - Haninge kommun 

Amfibieregementets Utbildningsstödavdelning(UtbStödA) består av ca 10 personer, officerare och civila fördelade på 4 funktioner.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Vill du arbeta i en värderingstyrd myndiget som präglas av hållbarhet och transpenens, där man bryr sig och visar respekt för alla, då är detta ett jobb för dig…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Är du en tekniskt kunnig/ingenjör med helhetssyn som vill arbeta med svenska Marinens fartyg? Är du beredd att anta tekniskt komplexa och skiftande utmaningar i…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Har du kunskap och erfarenhet av drift och underhåll av tekniska system inom Försvarsmakten? Vill du arbeta i nära dialog med Marinens förband gällande…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Musköbasen är på många sätt en unik arbetsplats då dess storlek imponerar på de flesta. Att jobba i berget innebär också att det är en arbetsplats som inte bryr…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Södertörnsgruppen arbetar idag med att utbilda, vidmakthålla och utveckla hemvärnsförbanden 28. hvbat & 29. hvbat. Sista ansökningsdag är 2019-11-17.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är militärt grundutbildad och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer och officer.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Vi söker Sjöövervakningsoperatörer, GSS/K OR 1-5 till Marinens Sjöövervakningscentral på Muskö. Musköbasen är på många sätt en unik arbetsplats då dess storlek…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Vill du tillhöra ett av Sveriges främsta elitförband? Uppgifterna vid Kustjägarkompaniet är komplexa och tjänsten ställer höga krav på din fysiska och psykiska…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Är du en tekniskt kunnig/ingenjör med helhetssyn som vill arbeta med svenska Marinens fartyg? Är du beredd att anta tekniskt komplexa och skiftande utmaningar i…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Kommunikationschefen ansvarar för Amfibieregementets externa och interna kommunikation såväl lokalt som regionalt. Goda kunskaper i svenska och engelska.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge Garnisons område till stöd för chefer och…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Amfibieförbanden verkar där land möter hav, såldes är förbandens verksamhet en blandning av sjö och markarenan. FMFysS tilläggskrav minst nivå 2.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Amfibieförbanden verkar där land möter hav, såldes är förbandens verksamhet en blandning av sjö och markarenan. FMFysS tilläggskrav minst nivå 2.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är utbildad specialistofficer eller officer och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Vi är ett insatsförband som bland annat leder, prioriterar, underhåller och förvaltar Försvarsmaktens Strategiska nät. Samtliga nås via växeln på 019-393500.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge Garnisons område till stöd för chefer och…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Amfibieregementet, Amf 1, verkar där vatten möter land. Förbandet har förmågan att ta och utöva kontroll över kustområden. OFR-S: Björn Engren, 010-823 83 92.