Försvarsmakten - Haninge kommun 

Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten med en militär grundutbildning och Amf 1 i synnerhet. Försvarsmakten strävar efter en mer jämställd organisation,…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Sex månaders provanställning tillämpas om du inte redan är anställd i Försvarsmakten. Vi söker dig som vill arbeta som tekniker inom Förvarsmakten.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är militärt grundutbildad och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer och officer.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Kunden är i huvudsak Försvarsmakten. Du kommer att ha en viktig roll för Försvarsmakten tekniska skola (FMTS), där du aktivt arbetar för att serva förbanden…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är utbildad specialistofficer eller officer och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Muskö, finns buss som försvarsmakten tillhandahåller från Centralen samt som stannar på ett antal platser på vägen till Muskö. Rickard Benedetti, 070-875 68 05.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Emellanåt utsätts vi för fysiskt krävande utmaningar och det är därför viktigt att du klarar de fysiska krav som våra befattningar inom Försvarsmakten ställer…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Emellanåt utsätts vi för fysiskt krävande utmaningar och det är därför viktigt att du klarar de fysiska krav som våra befattningar inom Försvarsmakten ställer…