Försvarsmakten - Haninge kommun 

Stabsassistenten är en stabsresurs som stödjer vakthavande befäl i den dagliga verksamheten främst avseende expeditionstjänst. Ej komplett ansökan hanteras ej.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten. Försvarshälsan ansvarar för hälso- och sjukvård för rekryter och kadetter samt företagshälsovård för anställd…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinbasen söker dig som är, eller har varit, anställd i Försvarsmakten. Tjänsten ovan är en officersbefattning, maskintjänstchef till Ekipagekompaniet.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är militärt grundutbildad och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer och officer.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Tjänstgöring inom Försvarsmakten alternativt närliggande myndighet. Internationella sektionen är en ny del av Planavdelningen vid Marinstaben.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Kännedom/kunskap om Försvarsmakten och marinen i synnerhet. Ett jobb för dig med fallenhet för administration och känsla för service.