Försvarsmakten - Haninge kommun 

Du behöver kunna fatta beslut inom ditt mandat och vara en god representant för Försvarsmakten. Södertörnsgruppen arbetar idag med att utbilda, vidmakthålla och…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Att kunna samarbeta med olika aktörer inom och utanför Försvarsmakten samt även att reagera och agera självständigt är också ett krav vi har på alla…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Hantera inom Försvarsmakten förekommande stödsystem. Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Hantera inom Försvarsmakten förekommande stödsystem. Högskoleutbildning eller utbildning som Försvarsmakten bedömer som likvärdig.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Erfarenhet från ekonomifunktion inom Försvarsmakten. Marinstaben är ett eget förband och etablerades på Muskö i Haninge kommun 2019-01-01 som egen…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten/ Amfibieregementet söker Serviceman till Väddö skjutfält. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är militärt grundutbildad och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer och officer.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten söker serviceman till Amf 1 skärgårdsområde. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Vill du tillhöra ett av Sveriges främsta elitförband? Uppgifterna vid Kustjägarkompaniet är komplexa och tjänsten ställer höga krav på din fysiska och psykiska…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinstaben etablerades på vackra Muskö den 1 januari 2019. Vi är ett förband i tillväxtfas och söker nu efter en driven och positiv kollega som vill vara med…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Erfarenhet av teknisk tjänst inom Försvarsmakten. Logistikenheten leder planering, genomförande och uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom Haninge…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Ekipagekompaniet är ett av verkanskompanierna inom Marinbasen. Ekipagekompaniet finns utgångsgrupperat i Karlskrona, Göteborg och Haninge (Berga/Muskö).

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Genomförd värnpliktstjänstgöring, GMU eller GU inom Försvarsmakten med godkänt resultat. Tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten, främst ombord Marinens…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Signatur- och vapenkontrollplutonen på Marinbasens Logistikkompani arbetar i huvudsak med mätning och analys av fartygs signaturegenskaper (smygteknik) samt…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Tidigare tjänstgöring inom teknisktjänst i Försvarsmakten. Du är en god representant för Försvarsmakten och dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Tidigare tjänstgöring inom teknisktjänst i Försvarsmakten. Du är en god representant för Försvarsmakten och dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Försvarsmakten/ Amfibieregementet söker Serviceman till Berga skjutfält. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är utbildad specialistofficer eller officer och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer…