Försvarsmakten - Haninge kommun 

Genomförd värnplikt och/eller tidigare erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten. Försvarshälsan är en intern företagshälsovård för Försvarsmaktens anställda.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Sjöinformationskompaniet består av stab, Sjöinformationspluton Muskö och Göteborg, Marinens Radio och. Huvuddelen av verksamheten bedrivs på Muskö, men även i…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Erfarenhet av ekonomistyrning i Försvarsmakten eller andra statliga myndigheter. Du har en god kommunikativ förmåga och skapar förtroendefulla relationer på…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Du som söker har dessutom god förståelse för individens roll och behov av utveckling i försvarsmakten. Flottiljförvaltaren är placerad vid flottiljstaben och…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinbasen söker dig som är, eller har varit, anställd i Försvarsmakten. Fartyget deltar i ett antal verksamheter som bedrivs av Försvarsmakten, Försvarets…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinbasen söker dig som är, eller har varit, anställd i Försvarsmakten. Tjänsten är en officersbefattning, Maskintjänstchef till Ekipagekompaniet.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinbasen söker dig som är, eller har varit, anställd i Försvarsmakten. Tjänsten är en officersbefattning, Fartygschef till Ekipagekompaniet.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Marinen söker dig som är militärt grundutbildad och vill utbilda dig till Röjdykare. Vi rekryterar samtliga kategorier, GSS, specialistofficer och officer.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

FMTIS GA Haninge har som uppgift att stödja förbanden som är placerade på orten samt det egna förbandet FMTIS verksamhet vad avser drift och underhåll av…