Michael Page Sweden - Solna kommun 

Som Controller/ Financial Analyst tar du, från ekonomisk synpunkt, helhetsansvar för de kunder och kontrakt som faller inom ditt ansvarsområde. Inledningsvis...