Trafikverket-Göteborg

Det innebär att du företräder Trafikverket i externa kontakter. Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur i Sverige?...

6 dagar sedan

Trafikverket-Solna kommun

Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt....

3 dagar sedan

Trafikverket-Solna kommun

Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt....

Trafikverket-Solna kommun

I denna rekrytering samarbetar Trafikverket med Poolia. I din roll ansvarar du för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet på Trafikverket....

Trafikverket-Stockholm

Som verksamhetsutvecklare i rollen förvaltningssamordnare ansvarar du för att stötta Förvaltningsansvariga i att samordna förvaltningsobjekten och följa upp...

3 dagar sedan

Trafikverket-Stockholm

Ditt huvudansvar som produktionsledare är att ha ett 24 timmarsperspektiv där du säkerställer att produktionsförmågan för trafikledningen i Stockholm fungerar...

7 dagar sedan

Trafikverket-Göteborg

Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att förvalta och utveckla avdelningens arbetsrum för hantering av projekt och förvaltningsuppdrag. Rollen innebär...

3 dagar sedan

Trafikverket-Göteborg

Vi skapar förutsättningar för att vi alla i Trafikverket tar vårt kommunikationsansvar och agerar kommunikativt för att skapa resultat....

3 dagar sedan

Trafikverket-Göteborg

Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt....

9 dagar sedan

Trafikverket-Göteborg

Som Nationell samordnare ansvarar du för att samtliga byggnadsverk utmed det statliga vägnätet i Region Väst och region Syd, har väl genomarbetade...

10 dagar sedan

Trafikverket-Göteborg

Som specialist Tunnelsäkerhet för väg och/eller järnväg, fungerar du som stöd till projekten från tidiga skeden till färdig anläggning. Du agerar rådgivare i...

13 dagar sedan

Trafikverket-Göteborg

Du är verksamhetsområdets representant i arbetsgrupp inom projekt Trafikverket i totalförsvaret, i Trafikverksnätverk- och beredningsgrupper samt i andra...

Trafikverket-Göteborg

Rollen som miljöspecialist inom området vattenmiljö innebär att driva och utveckla vattenmiljöfrågorna i samarbete med andra miljöspecialister inom Trafikverket...

Trafikverket-Malmö

Som specialist på verksamhetsområde Investering, enhet Säkerhet och arbetsmiljö, arbetar du främst inom områdena trafiksäkerhet väg och arbetsmiljö...

Trafikverket-Malmö

Som specialist på verksamhetsområde Investering, enhet Säkerhet och arbetsmiljö, arbetar du främst inom områdena el- och trafiksäkerhet järnväg, men också...

Trafikverket-Malmö

Vill du jobba i den Regionala operativa ledningen i Trafikledningsområde syd? Vi letar efter en driftledare som ska ha en samlad bild av väg- och...

Trafikverket-Malmö

Som Projektledare i Trafikverkets beställarorganisation kommer du att arbeta med hela processen, från planering till utförande av drift och underhåll inom...

Trafikverket-Malmö

Som Projektingenjör Ban ska du med projektledares ledning och styrning även kunna arbeta självständigt och säkerställa utifrån lagar, regler, riktlinjer,...

Trafikverket-Solna kommun

Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt....

Trafikverket-Härnösand

Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt....


Dina senaste sökningar