Catenon-Stockholms Län

Du kommer arbeta i produktionsmiljö, så det är viktigt att du känner dig hemma där. Kanske har du en bakgrund vid bandet inom produktion/ verkstad. Vi söker...

Catenon-Stockholms Län

HR-funktionen innebär att du är drivande i frågor som gäller personalutveckling, organisation och resursutnyttjande i hela företaget. Du blir en viktig...

Catenon-Stockholms Län

Tjänsten avser heltid och arbetsuppgifterna kommer att bestå av revision, redovisning, upprättande av bokslut och deklarationer samt kontakter med kunder. Vi...

Catenon-Stockholms Län

Resultat-och budgetansvar för underhållsavdelningen-Underhållsperonal, inklusive kompetensutveckling och utbildning. -Den tekniska nivån i...

Catenon-Stockholms Län

koordinera och förbereda möten. vara kontaktperson vid förfragningar. sköta korrespondens. organisera resor. Requirements vara prestigelös och...

Catenon-Stockholms Län

Att etablera ett HR fokus inom de två berörda affärsområdena. · Att aktivt arbeta för att vidareutveckla HR-arbetet i organisationen. · Att agera bollplank...

Catenon-Stockholms Län

Arbetet innebär personlig kontakt med våra klienter och att självständigt för deras räkning sköta löpande redovisning, upprätta bokslut, årsredovisningar,...

Catenon-Stockholms Län

Vi söker dig med erfarenhet från arbete som sekreterare eller assistent. Dina arbetsuppgifter blir att avlasta avdelningschefen, hålla i PowerPoint...

Catenon-Stockholms Län

Tjänsten innebär att assistera vd, ledning och styrelse. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat administration i samband med ledningsgrupps- och...

Catenon-Stockholms Län

Som assistent kommer du att ingå i olika kundteam. Du kommer att bistå mäklarna administrativt i hanteringen av våra kundaffärer d v s vid förnyelse och...

Catenon-Stockholms Län

Du kommer dagligen att handha administrationen om totalt ca 40 anställda när vår expansion är klar Requirements Du har gedigen erfarenhet och erfordlig...

Catenon-Stockholms Län

Du kommer att arbeta med förebyggande och löpande underhåll, felsökning, reparation och installation av elutrustningar på våra anläggningar som omfattar: ...

Catenon-Stockholms Län

Work closely with the wholesaler management team to develop added value business and product strategies Ensure good representation in any customer price...

Catenon-Stockholms Län

En systemanalytiker som är bryggan mellan utvecklare och kunderna/användarna. Arbetet innebär mycket samarbete med andra människor, delande av information,...

Catenon-Stockholms Län

Rapportera till kvalitetschef. Requirements Lämplig bakgrund är teknisk utbildning med flerårig erfarenhet av kvalitetsarbete inom fordonsindustri samt...

Catenon-Stockholms Län

Du ansvarar för att bygga upp och utveckla vår Nordiska Kundtjänstfunktion tillsammans med ditt team som idag består av 12 medarbetare. Du skall driva och...

Catenon-Stockholms Län

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att ansvara för inkommande och avgående gods, se till att företagets. MPS-system är uppdaterat och att...

Catenon-Stockholms Län

Du kommer att självständigt utveckla och planera arknadsföring och försäljning i Sverige och Danmark. Requirements teknisk utbildning gärna...

Catenon-Stockholms Län

Ditt huvudsakliga fokus är att tillfredställa kundernas ordrar. Säljarna är dom interna kunderna. Du kommer att agera processägare. över hela verksamheten....

Catenon-Stockholms Län

Vi söker för kunds räkning en programmerare med inriktning datateknik på heltid med stora chanser till rekrytering. Kunden är ett ett modernt tillväxtföretag...


Dina senaste sökningar