Source Executive Recruitment - Haninge kommun 

Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Följ med på vår resa.

Jobshark AB - Handen 

Är du en expert inom digital marknadsföring som gillar e-handel och trivs i en entreprenöriell miljö? AZ Design söker nu en Digital Marketing Manager som vill…

Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsutveckling,Mark och exploatering - Haninge 

Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Följ med på vår resa.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp samt tjänstemannaberedningen tillsammans med berörda chefer från kommunstyrelseförvaltningen och… Följ med på vår resa.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Följ med på vår resa.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Följ med på vår resa.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Haninge kommun - Haninge kommun 

”Vi erbjuder ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Följ med på vår resa.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Du har stor möjlighet att utveckla rollen samt att tillsammans med kolleger och chef bidra till enhetens utveckling. Följ med på vår resa.

Socialförvaltningen, Kansli, Administrativa enheten - Haninge 

Du har stor möjlighet att utveckla rollen samt att tillsammans med kolleger och chef bidra till enhetens utveckling. Följ med på vår resa.

Säkra Larm - Haninge 

De flesta av våra chefer började som säljare på Säkra Larm och du kanske är vår nästa filialchef? Är du en person med stora karriärsmål? Är du den vi söker?

Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknikavdelningen, Teknik Väg - Haninge 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Din roll kommer att täcka flertalet kontaktområden, internt som externt och arbetet kommer att vara både självständigt och teambaserat, där din roll kan vara…

Kyrka S:T Eskil ,Expedition och Förv - Haninge kommun 

Eva-Britt Löf Hansson, chef för gudstjänst och musik, 08-500 658 87. Haninge pastorat har en livaktig och expanderande konfirmand- och ungdomsverksamhet.

Utbildningsförvaltningen, Gymnasiet, Centrumvux - Haninge 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Kultur- och fritidsförvaltningen, Central - Haninge 

Du får arbeta tillsammans med kunniga kollegor, samordnare och erfarna chefer. Du är en erfaren chef med goda ledaregenskaper som möjliggör ett gott…

Äldreförvaltningen, Vård och omsorgsboende, Ros-Anders gård - Haninge 

- Flerårig dokumenterad erfarenhet som chef. Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer.

2Complete - Haninge kommun 

Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer- och specialister.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Chef TVK Fredrik Sund 076-649 25 79. Stödja Teknisk Chef (vid FGS resp PROD RPE) och MOA inom ramen för designansvar och vidmakthållande.

Stadsbyggnadsförvaltningen - Haninge 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?