Försvarsmakten - Haninge kommun 

Som Chef på Internationella sektionen kommer ditt arbete främst bestå av: Förfrågningar angående befattningen kan göras till rekryterande chef Fredrik Lindén,…

Haninge kommun - Haninge kommun 

Det ingår också att du tillsammans med chef och övriga arbetskollegor deltar i verksamhetens utvecklingsarbete. Följ med på vår resa.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Haninge kommun - Haninge kommun 

Vi har ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Om du är anställd i Försvarsmakten, uppge din nuvarande anställning i ansökan och meddela din chef att du söker tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Haninge kommun - Haninge kommun 

Du själv planerar din tid och var dina insatser behövs under veckan, i samråd med din chef och kollegor. Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar och…

Haninge kommun - Haninge kommun 

Vi ser det som meriterande om du tidigare haft chefsposition där du lett genom andra chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?

Haninge kommun - Haninge kommun 

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp samt tjänstemannaberedningen tillsammans med berörda chefer från kommunstyrelseförvaltningen och… Följ med på vår resa.

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Fredrik Brunnström Chef Försvarshälsan Berga, 070-588 73 28. Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i…

Försvarsmakten - Haninge kommun 

Chef för Ekipagekompaniet Henrik Persson. Chef för 2.Sjötransportpluton Haninge Peter Cullemark. Marinbasen söker dig som är, eller har varit, anställd i…

Tech Data Corporation - Jordbro 

Utöver ovan nämnda arbetsuppgifter ska du i övrigt vara hela teamet och chef behjälplig med diverse arbetsuppgifter som kan dyka upp.