Nobina - Handen 

Serviceledarrollen innebär ett tydligt ledaruppdrag, du arbetar sida vid sida med dina medarbetare samtidigt som du är deras närmaste chef.