2Complete - Haninge kommun 

Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer- och specialister.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ditt uppdrag blir att vara närmaste chef till vaktmästeri, IT samt Restaurang och är en del i skolledningen. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder.

Haninge kommun - Haninge kommun 

Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar?