Kronans Droghandel - Stockholm 

Du har gedigen erfarenhet som ledare och har lett andra chefer med goda verksamhetsresultat. En Distriktschef ska, precis som RC, leda, coacha och utveckla…

Snow Software - Solna 

Snow Software is the global leader in technology intelligence solutions, ensuring the trillions spent on all forms of technology is optimized to drive maximum…

Karolinska Universitetssjukhuset - Solna 

Som enhetschef arbetar du aktivt med övriga chefer inom temat och vi värdesätter vårt teamarbete högt. Vårdadministration Tema Cancer består av cirka 130…

Veeva Systems - Stockholm 

At Veeva, we build enterprise cloud technology that powers the biggest names in the pharmaceutical, biotech, consumer goods, chemical & cosmetics industries.

Skatteverket - Stockholm 

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och att motverka brottslighet…

Novartis Sverige - Stockholm 

Strategic Account & Market Access Manager Sweden. You are applying to be part of the Novartis Talent Pool. We are not currently recruiting for this role but we…

Grimaldi Access AB - Stockholm 

Som Produktionscontroller kommer du att driva utvecklingen av ekonomiska processer kopplade till produktion och vara kravställande mot verksamhetens chefer i…

Brottsförebyggande Rådet - Stockholm 

Närmare upplysningarlämnas av Jonas Trolle, chef på CVE, tfn 08-527 44 201 eller Robert Kindroth, biträdande chef Cve, tfn08-527 44 208. Vi söker dig som har.

Vårdlänken - Sundbyberg 

Regelbundna utvecklingssamtal med din närmaste chef. Vårdlänken Bemanning och Rekrytering hyr ut och rekryterar kompetent och kvalificerad personal så som…

ICA AB - Solna 

Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Per Svanström på 072-220 24 01. Tycker du också att viktiga affärsbeslut ska tas med analys och data som…

Randstad - Stockholm 

Är du specialistläkare i psykiatri med ledningserfarenhet och intresse för att arbeta med verksamhetsutveckling, digitalisering och ledarskap?