Ragn-Sells - Upplands-Bro kommun 

Som administratör har du en viktig samordningsroll där du dagligen kommunicerar med kunder, kollegor och samarbetspartners....

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges...

Försvarsmakten - Upplands-Bro kommun 

Kort beskrivning enheten Livgardets stab administrerar Livgardets alla verksamheter och tar fram beslutsunderlag till Livgardets chef. Staben består av 10...