Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Karlshamns kommun tillämpar önskad sysselsättningsgrad. Stöd i Särskilt boende, Eklunden....

Karlshamns kommun-Karlshamn +1 ort

Måltidsservice grunduppdrag är att arbetar för att utveckla en god matkultur hos barn, elever och äldre i Karlshamns kommun förskolor, skolor och äldreboende....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Karlshamns kommun har en egen grupp om 2-3 personer som aktivt arbetar med skötseln av skärgården och kommunens bryggor....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Gata och Park är en verksamhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. Heltid, tillsvidare, två tjänster....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Gata och Park är en verksamhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. Heltid, tillsvidare, två tjänster....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun 

Sara Manneby, Socialsekreterare, Karlshamns kommun. Martina Malm, handläggare för kontaktpersoner och kontaktfamiljer, Karlshamns kommun....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun 

En kontaktperson är som en extra kompis åt ett barn eller en ungdom, en person att uppleva nya saker tillsammans med, som hjälper till att förstärka en många...

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Karlshamns kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare. Vi söker nu en ny kollega till vår ledningsgrupp, då vi utökar vår verksamhet med ytterligare en...

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun 

I Karlshamns Kommun har vi en bemanningsenhet som servar hela äldreomsorgen med kompetent personal. Nu har vi behov av flera timavlönade vikarier....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Karlshamns kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare. I Förvaltningen för Arbete och Välfärds verksamhet inom Utredning och beslut finner du enheten som...

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Registerutdrag ska visas upp inför anställning i Karlshamns kommuns gymnasieskola eftersom arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år....

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun 

Vi söker 1-2 lärare på SFI inom vuxenutbildningen i Karlshamn. Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid, semestertjänster, med tillträde i februari...

Karlshamns kommun-Karlshamns kommun +1 ort

Gata och Park är en verksamhet inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlshamns kommun. Vi förvaltar, ansvarar för skötsel och anläggning av stadsmiljö, parker,...

Karlshamns kommun-Karlshamn +1 ort

Skolan är Karlshamns äldsta skola och stod klar att motta sina första elever vid höstterminsstarten 1909. Tjänsten är en tillsvidareanställning, heltid, med...

Karlshamns kommun-Karlshamn +1 ort

Vi söker en lärare till åk F-3 till Mörrums skola. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde 2019-01-07. Utbildningsförvaltningen har ca...

Karlshamns kommun-Karlshamn +1 ort

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med start 190107. Skolan ligger mitt i Hällaryds samhälle och är en grundskola för förskoleklass till och med...