Search
Visar 1-20 av 41
Visar 1-20 av 41
Company:"trafikverket" jobb

Förfina din sökning

Sortera efter

TrafikverketSolna kommun

Målet ska vara att genomföra upphandling på ett för Trafikverket totalekonomiskt, kvalitetssäkrat och miljömässigt riktigt sätt....

TrafikverketSolna kommun

Enhetschefen för produktionsuppföljning har en utmanande roll inom Trafikverket. Du ska på ett naturligt sätt kunna representera Trafikledning och hela...

TrafikverketSolna kommun

Som projektingenjör ansvarar du för ditt teknikområde i kontakt med entreprenörer och i det interna arbetet inom enheten eller i samarbete med andra...

TrafikverketSolna kommun

Du kommer också att arbeta med förvaltningsärenden gällande de fordon som Trafikverket har för interna behov. Du kommer att vara ansvarig för förvaltning av de...

TrafikverketSolna kommun

Du företräder Trafikverket i förvaltningsarbete såväl internt som externt. I rollen som projektledare ansvarar du för att driva, leda och samordna arbetet i ett...

TrafikverketSolna kommun

Du företräder Trafikverket på regional nivå i ärenden som berör trafikområdet och ger information och tar emot synpunkter från medborgare, näringsliv,...

TrafikverketStockholm

Som systemspecialist IT på Trafikverket arbetar du med livscykelhantering och åtgärdsplanering av tekniska plattformar inom området....

TrafikverketStockholm

Trafikverket sammanställer trafik- och anläggningsinformation från andra källsystem i ett datalager kallat LUPP (Leveransuppföljningssystem)....

TrafikverketSolna kommun

Det innebär att du företräder Trafikverket i externa kontakter. Som utredare kommer du att ansvara för upphandling av icke lönsam kollektivtrafik samt...

TrafikverketGöteborg

Du samarbetar med övriga operativa roller inom Trafikverket samt med entreprenörer och räddningstjänst. Som eldriftingenjör inom Trafikverket startar du med en...

TrafikverketGöteborg

Du bidrar även till erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade projekt i Trafikverket. I några av Sveriges största infrastrukturprojekt kan vi...

TrafikverketGöteborg

Som åtgärdsplanerare säkerhetsställer du att nationell plan, regionala planer och andra strategier efterlevs och genomförs inom Region Väst, specifikt i

TrafikverketGöteborg

Trafikverket bedriver många olika projekt inom områden som berör landets vägar och järnvägar i syfte att utveckla och förbättra transportsystemet....

TrafikverketSolna kommun

Som Teknisk specialist kommer du huvudsakligen att vara teknikstöd i investeringsprojekt, från planeringsfas och genom byggfas, utifrån vår roll som beställare

TrafikverketSolna kommun

Vill du anta utmaningen att vara med och bygga Förbifart Stockholm, Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt och har du tidigare erfarenheter från

TrafikverketGöteborg

Inom HR designar och utvecklar vi HR-processer för hela Trafikverket. Vi vill nu förstärka kompetensen inom arbetsmiljö i vårt team och söker en pålitlig,...

TrafikverketGöteborg

Vill du vara med och påverka vår tågtrafik? Som trafikplanerare arbetar du, tillsammans med järnvägsföretag och entreprenörer, för att hitta de bästa

TrafikverketGöteborg

Som järnvägsingenjör bedömer och beskriver du det tekniska och funktionella tillståndet i signalanläggningen inom region väst. Med beskrivet tillstånd som

TrafikverketGöteborg

Det är meriterande om du har av Trafikverket utfärdat Behörighetsintyg för Mätningstekniska arbeten i Trafikverket, med nivå 1....

TrafikverketGöteborg

Ditt uppdrag är att göra goda affärer åt Trafikverket och i förlängningen staten/medborgarna genom att utveckla affärer för att bidra till samhällsnyttan....


Dina senaste sökningar