Sök

Trafikverket-Solna kommun

Som byggledare fungerar du som stöd för projektledaren i att leda och följa upp kontrakterade entreprenadarbeten inom projekt Mälarbanan. Du arbetar under

Trafikverket-Solna kommun

Som byggledare fungerar du som stöd för projektledaren i att leda och följa upp kontrakterade entreprenadarbeten inom projekt Mälarbanan. Du arbetar under

Trafikverket-Solna kommun

Deltagande i projekt "Strategi och grund för anläggningsövervakning i Trafikverket" där du medverkar kring att skapa förutsättningar för att säkra och verifiera...

Trafikverket-Stockholm

Många av applikationerna som hanteras är egenutvecklade inom Trafikverket. Som systemtekniker har du ansvar för avhjälpande och förebyggande underhåll av IT...

Trafikverket-Stockholm

Som trafikledare planerar du den dagliga driften i tågtrafiken och leder tågtrafiken rätt tillsammans med andra trafikledare och trafikinformatörer. Du ser

Trafikverket-Stockholm

Inom Trafikverket arbetar vi idag med ESRI:. Som GIS-specialist kommer du att stödja och styra de stora projekten inom teknikområdet GIS....

Trafikverket-Stockholm

Som Kravhanterare arbetar du med att stödja och styra de stora projekten inom teknikområdet Systematisk kravhantering. I tjänsten ingår att stödja projekt: -

Trafikverket-Solna kommun

Som HSQ-specialist med inriktning kvalitet leder du det systematiska och integrerade kvalitetsarbetet i stora investeringsprojekt. Du är ett stöd i projektets

Trafikverket-Göteborg

Vi söker nu en medarbetare till vår nystartade funktion "Portföljstöd it". Funktionen ska arbeta för ökad kvalitet i projektens IT-delar samt stödja

Trafikverket-Göteborg

Målsättningen är att Trafikverket ska vara med och påverka val av trafikslag utifrån fyrstegsprincipen och åstadkomma ett långsiktigt, hållbart och effektivt...

Trafikverket-Göteborg

Som planerare för banarbetsplan (BAP)/ banutnyttjandeplan (BUP) ansvarar du för underhållsdistriktets samlade leverans av tider i spår samt ändringar i

Trafikverket-Solna kommun

I rollen ingår det också att fortlöpande hålla sig uppdaterad om konjunkturläget, leverantörsmarknaden samt kostnadsutvecklingen för att kunna skapa goda...

Trafikverket-Solna kommun

Som kvalificerad inköpare ansvarar du för att genomföra affärer och säkerställa att Trafikverkets inköp sker på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt

Trafikverket-Göteborg

Som trafikledare planerar du den dagliga driften i tågtrafiken och leder tågtrafiken rätt tillsammans med andra trafikledare och trafikinformatörer. Du ser

Trafikverket-Göteborg

Vid behov representera Trafikverket i mediefrågor. Hjälpa journalister att finna relevant information och rätt talesperson inom Trafikverket....

Trafikverket-Solna kommun

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år....

Trafikverket-Malmö

Som trafikledare planerar du den dagliga driften i tågtrafiken och leder tågtrafiken rätt tillsammans med andra trafikledare och trafikinformatörer. Du ser

Trafikverket-Malmö

Enheten Redaktion planerar och utför det dagliga redaktionella arbetet i Trafikverkets gemensamma kommunikationskanaler såsom t.ex. Trafikverkets interntidning

Trafikverket-Stockholm

Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt....

Trafikverket-Solna kommun

Som projektingenjör agerar och arbetar du som stöd till projektledare, specialister och olika förvaltningsledare. Du deltar i verksamhetens olika projekt och


Dina senaste sökningar