Visar 1-10 av 71
Visar 1-10 av 71
Company:"trafikverket" jobb

Förfina din sökning

Sortera efter

Trafikverket - Solna kommun

Du tar fram handlingsplaner för de åtgärder som ingår i ITS-området och samordnar den regionala utvecklingen inom detta område vilket innebär dialog med...

Trafikverket - Solna kommun

Stockholmsregionen växer snabbt och under kommande årtionden kommer hundra¬tusentals bostäder att byggas med behov av infrastruktur för väl fungerande

Trafikverket - Solna kommun

Som teknikingenjör inläsningssamordnare ska du samordna inläsning av ny anläggningsdata i tågledningssystemet på trafikcentralen. Anläggningsdata genereras i

Trafikverket - Solna kommun

Som specialist inom Hydrogeologi i våra stora projekt arbetar du med allt från tidiga utredningar till genomförande/byggande. Du stöder projektledningen med

Trafikverket - Solna kommun

Inom ditt ansvarsområde arbetar du självständigt med stora kontaktytor mot andra verksamhetsområden inom Trafikverket och givetvis mot andra avdelningar inom...

Trafikverket - Stockholm

Utmaningen för Trafikverket är att hantera en större mängd men också mer komplexa ärenden och utredningar. Stockholmsregionen växer snabbt och under kommande...

Trafikverket - Solna kommun

Vi söker dig som vill vara med och utveckla projekt Ostlänkens ekonomiuppföljning och rapportering inför ett kommande byggskede parallellt med pågående

Trafikverket - Stockholm

På Trafikverket Förarprov arbetar vi med ständiga förbättringar där kunden alltid har en central roll. Gillar du kundmöten och vill du jobba inom en modern...

Trafikverket - Solna kommun

Målet ska vara att genomföra upphandling på ett för Trafikverket totalekonomiskt, kvalitetssäkrat och miljömässigt riktigt sätt....

Trafikverket - Solna kommun

Som åtgärdsplanerare säkerställer du att nationell och regionala infrastrukturplaner samt andra strategier efterlevs och genomförs. Du svarar för att den


Dina senaste sökningar