Sök
Visar 1-20 av 124
Visar 1-20 av 124

Company:"linköping Kommun" jobb

Förfina din sökning

Sortera efter

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Råd och Stöd utför insatser inom individ och familjeomsorg (IFO), daglig verksamhet och socialpsykiatri. IFO handhar bla kommunens samtliga

Linköping kommun-Linköpings kommun

Folkungaskolan ligger i centrala Linköping med närhet till huvudbiblioteket och kulturskolan. Folkungaskolan är en kombinerad grund- och gymnasieskola med...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Nygårdsskolan är en F-5 skola i Skäggetorp med stor mångkulturell mångfald. Skolan har cirka 280 elever. I januari 2017 flyttade vi in i våra

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Linköpings stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, 9 närbibliotek och 1 bokbuss. Målet för verksamheten är att stadsbiblioteket ska vara

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Berzeliusskolan är en attraktiv, nyrenoverad och centralt belägen skola. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och gymnasiesärskola

Linköping kommun-Linköpings kommun

Vi eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i Linköpings kommun. Katedralskolan är en av Sveriges äldsta gymnasieskolor....

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor gymnasieskola med nära 1 400 gymnasieelever, 250 vuxenstuderande och 250 anställda. Vi erbjuder

Linköping kommun-Linköpings kommun

Sök HärVia Norrköpings Kommun:. Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta Magnus Johansson, vård-och omsorgsdirektör, Norrköpings kommun 011-15 22 16....

Linköping kommun-Linköpings kommun

Socialförvaltningen i Linköping erbjuder bredd, variation och utmaningar inom socialt arbete. Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta söker fler engagerade...

Linköping kommun-Linköpings kommun

År 2025 ska Linköping vara ledande i Sverige på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Avdelningen för Äldre- och funktionsnedsatta (ÄoF) arbetar med myndighetsutövning och utreder, beslutar och följer upp insatser till personer

Linköping kommun-Linköpings kommun

Leanlinks Hälso- och sjukvårdsorganisation har avtal med Äldrenämnden avseende rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel till personer i särskilt och...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Valkebo förskolor – där varje möte blir lärande! Genom engagemang, glädje och professionalitet! Valkebo förskolor är ett expansivt

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Ansvaret för de ensamkommande barnen gick 2006 över från Migrationsverket till Sveriges kommuner. Detta innefattar ansvar för både mottagande

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar på uppdrag från omsorgsnämnden och äldrenämnden. Omsorgs- och äldrenämnden ansvarar som politiska

Linköping kommun-Linköpings kommun

Linköping är en av Sveriges ledande och mest expansiva städer. Du ingår i relevanta nätverk såväl lokalt som regionalt och nationellt samt agerar ambassadör för...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Som Näringslivsutvecklare är du med och säkerställer att Linköpings kommun skapar de bästa förutsättningarna för långsiktig tillväxt i Linköping – och att det...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Linköpings kommun har ett väletablerat chefsprogram och erbjuder ledare utvecklingsstöd för gott ledarskap. Skolorna ligger på T1-området i centrala Linköping...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Linköpings kommun står inför stora och spännande stadsbyggnadsprojekt. Samhällsbyggnadsfrågorna återfinns i Linköpings kommun på Miljö- och...


Dina senaste sökningar