Search
Visar 1-20 av 132
Visar 1-20 av 132

Company:"linköping Kommun" jobb

Förfina din sökning

Sortera efter

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Råd & Stöd är den kommunala utföraren av Daglig Verksamhet, Individ- och Familjeomsorg samt Socialpsykiatri och vi arbetar på uppdrag av

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Leanlink Äldreomsorg har cirka 950 tillsvidareanställda medarbetare. Vi är det kommunala alternativet som bedriver verksamhet utan

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor gymnasieskolor med nära 1 400 gymnasieelever, 250 vuxenstuderande och 250 anställda. Vi

Linköping kommun-Linköpings kommun

Kommunlantmäteriet ansvarar för lantmäteriverksamheten i Linköpings kommun och består av de två avdelningarna Lantmäterimyndigheten samt GIS och...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Kommunlantmäteriet ansvarar för lantmäteriverksamheten i Linköpings kommun och består av de två avdelningarna Lantmäterimyndigheten samt GIS och...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Arbetsplatsen ligger i Berg i en naturnära miljö. Arbetsbeskrivning Tillagning och ansvar för att barn skall få näringsriktig och hälsosam

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Vallastadens skola är en ny skola som startar till hösten 2017. Skolan ska bli en skola med förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6,

Linköping kommun-Linköpings kommun

Nya Rydsskolan ligger i stadsdelen Ryd i Linköping. Skolan är en mångkulturell skola med ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6....

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen På Björnkärrsskolan eftersträvar vi delaktighet på alla nivåer. Elevinflytande är viktigt liksom det kontinuerliga arbetet att skapa en trygg

Linköping kommun-Linköpings kommun

Blästad grundsärskolan 1-6 är belägen på Blästadskolan i Linköping, som är en traditionell låg- och mellanstadieskola....

Linköping kommun-Linköpings kommun

Utbildningsförvaltningen är den största förvaltningen i Linköpings kommun och har drygt 5600 medarbetare....

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Vill du bli min kollega att, i samarbete med alla medarbetare i Förskolor Linghem, fortsätta utveckla våra förskolor att vara i framkant?

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Nykil skola ligger i en härlig miljö med en fantastisk natur runt knuten. Naturen inspirerar till uteaktiviteter på fritids och skola. Skolan

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Välkommen till Blästadsskolan. En F-6 skola med särskola och hörselklass. Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser,

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Avdelningen för Individ- och familjeomsorg (IFO), vuxenavdelningen, arbetar med socialt utrednings- och uppföljningsarbete samt beslut enligt

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Omsorgs- och äldreförvaltningen arbetar på uppdrag från omsorgsnämnden och äldrenämnden. Omsorgs- och äldrenämnden ansvarar som politiska

Linköping kommun-Linköpings kommun

I södra delen av Linköping hittar du Hagbyskolan, den lilla skolan med de stora möjligheterna. Skolan kännetecknas av engagerade pedagoger och en fantastisk...

Linköping kommun-Linköpings kommun

Om arbetsplatsen Inom LSS Funktionsstöd finns ett antal gruppbostäder som erbjuder boende till personer med utvecklingsstörning och svåra beteendestörningar.

Linköping kommun-Linköpings kommun

Leanlink Äldreomsorg har fått förtroendet att driva Sandrinoparken, som är ett nybyggt boende för äldre med demenssjukdom beläget i centrala Linköping....

Linköping kommun-Linköpings kommun

Vi är en modern organisation som möjliggör att Linköping utvecklas konkurrenskraftigt, med intressant och berörande stadsbyggnad samt med långsiktig hållbarhet....


Dina senaste sökningar